Cookies vereist: Cookies zijn niet geactiveerd op uw browser. Verander dit in uw veiligheidsvoorkeuren alvorens verder te gaan.
FLEX-3000

De FLEX-3000 is een high performance mid-range 100 watt all-band, all-mode amateur radio-z...