Cookies vereist: Cookies zijn niet geactiveerd op uw browser. Verander dit in uw veiligheidsvoorkeuren alvorens verder te gaan.
PortaPack for HackRF One, Kit

Voeg een PortaPack H1 toe aan je HackRF One softwaregedefinieerde radio en laat je laptop ...